Analizy i opracowania - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Analizy i opracowania

Bezrobocie w gminach powiatu gorlickiego

Raporty pn. „Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego" zawierają podstawowe informacje o stanie i strukturze bezrobocia w poszczególnych jednostkach terytorialnych powiatu. Dane prezentowane są w sposób umożliwiający ich porównanie pomiędzy gminami i diagnozowanie problemów bezrobotnych mieszkańców. ...

Roczna diagnoza rynku pracy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) opracowanie analiz rynku pracy jest jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Poniższe opracowania obejmują analizę i diagnozę sytuacji na lokalnym...

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) opracowanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jest jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. ...

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń

Poniższe dokumenty zawierają analizę efektywności i skuteczności szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach (oddzielnie dla szkoleń zawodowych oraz dla szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zorganizowanych w ramach Klub Pracy). Raporty stanowią...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę