Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  •   Badanie lokalnego rynku pracy
  •   Barometr zawodów
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV) RPO WM

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)" Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy     OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2018r. – 30.06.2019r. BUDŻET PROJEKTU: ROK...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III) PO WER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2017r. – 30.07.2018r....

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III) RPO WM

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8   - Rynek Pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   OKRES...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę