Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)" w ramach RPO WM Powiatowy Urząd Pracy...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „FIRMA+1”

   Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż nabór wniosków w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego został zakończony z powodu wyczerpania limitu...

Nabór na szkolenie grupowe pn.: „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy”

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat możliwości udziału w szkoleniu pn. „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy".   Kurs przeznaczony jest dla osób długotrwale bezrobotnych (tj....

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży dla osób młodych do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ...

Zaproszenie do współpracy przy organizacji miejsc staży dla osób 30 lat i więcej w ramach programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  ogłasza dodatkowy  nabór wniosków o zorganizowanie 6 miesięcznych staży dla osób powyżej 30 roku życia realizowanych w ramach...

Skorzystaj z usług doradztwa zawodowego, aby zaplanować swój rozwój zawodowy! (czerwiec 2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza na spotkania informacyjne adresowane do osób bezrobotnych zainteresowanych nabyciem kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy. ...

Nabór wniosków w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „FIRMA + 1”

   W związku z realizacją Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma + 1" Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza mikro przedsiębiorców (zatrudniający do 9...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

W związku z pozyskaniem środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. O...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych kobiet

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach i nformuje, że pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  W związku z realizacją programu aktywizacji...

Nabór wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

W związku z pozyskaniem środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac...

Wyświetlanie 11 - 20 z 196 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę