Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Informacja dla osób bezrobotnych dotycząca wydawania PIT-11

Od dnia 01 do 16 lutego  2018 r. na parterze Urzędu przy wejściu głównym (pokój nr 4)  ul. Michalusa 18 wydawane będą informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2017   Na podstawie powyższych informacji każdy indywidualnie obowiązany jestdokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym.   PUP w...

Informacja w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy drogą elektroniczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach przypomina osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwości rejestracji elektronicznej. Od 27 maja 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012 r. w  sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz....

Zaproszenie do współpracy przy organizacji miejsc staży - styczeń 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy organizacji miejsc staży  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 01.01.2018 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.), od dnia  1 stycznia 2018r. zatrudnienie cudzoziemców w Polsce odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy.   Od 1 stycznia 2018r. oświadczenia o powierzeniu...

Informacja dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Od dnia 01.01.2018r. klienci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będą obsługiwani w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na I piętrze według następującego podziału:   Nr pokoju Imię i nazwisko doradcy klienta Klienci, których nazwiska zaczynają się na literę Pokój...

Zakończenie naboru wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków algorytmu Funduszu Pracy oraz projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" w...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej został zakończony z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2017 r. Informacja o kolejnym naborze wniosków zostanie podana w styczniu 2018 r. ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2017r. (listopad 2017)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ponawia nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 27.11.2017r. - do 30.11.2017r.   Nabór powtarzany...

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Program „Za życiem" oraz znowelizowana z dniem 1 lipca 2017r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziły nowe rozwiązania w obszarze rynku pracy...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ponawia nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 13.11.2017r. - do 15.11.2017r.   Nabór powtarzany...

Wyświetlanie 11 - 20 z 156 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę