Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (nabór wniosków - od 1 lutego 2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.   O dofinansowanie...

Nabór na szkolenie grupowe pn.: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG- 135

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat możliwości udziału w szkoleniu pn. „Kurs spawania brach i rur spoinami...

Nabór wniosków w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „FIRMA + 1”

   W związku z realizacją Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma + 1" Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza mikro przedsiębiorców (zatrudniający do 9...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)" w ramach RPO WM Powiatowy Urząd Pracy...

Informacja o możliwości ubiegania się o bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje osoby bezrobotne do 30 roku życia o możliwości ubiegania się o bon na zasiedlenie - pomoc finansową w kwocie do 6500 zł. Wsparcie jest adresowane do osób mających zamiar podjąć zatrudnienie, inną pracę  zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2018 rok (kwiecień 2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od od 16.04.2018r. -  do 20.04.2018r. Nabór powtarzany...

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego (13.04.2018)

  PRACODAWCO CHCESZ PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE TWOJE  I TWOICH PRACOWNIKÓW? SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ...

Zaproszenie do współpracy przy organizacji miejsc staży dla osób 30 lat i więcej w ramach programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie staży dla kobiet w wieku 30 lat i więcej  realizowanych w ramach programu RPO...

Zaproszenie do współpracy przy organizacji miejsc staży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy organizacji miejsc staży  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Nabór wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)" w ramach RPO WM Powiatowy Urząd Pracy...

Wyświetlanie 11 - 20 z 182 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę