Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.    Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy: 20.000 zł Termin...

Nabór wniosków na organizację miejsc staży w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W związku z przystąpieniem do realizacji programu ...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi ze środków rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Kryteria doboru...

Nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 06.09.2018r. -  do 14.09.2018r. Nabór powtarzany będzie...

Bezpłatne szkolenie: „Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu uzyskania informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym" Kurs przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, które: ukończyły 30 lat i więcej mają ustalony II profil pomocy lub I...

Bezpłatne szkolenie: „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. D z B wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz osób”

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu uzyskania informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. D z B wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz osób".   Kurs przeznaczony jest dla osób długotrwale bezrobotnych ...

Bezpłatne szkolenie: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” z możliwością późniejszego zatrudnienia

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu uzyskania informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC". Kurs przeznaczony jest dla osób długotrwale bezrobotnych, które: ukończyły co najmniej szkołę zasadniczą zawodową lub średnią...

Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach priorytetów rezerwy KFS ustalonych na 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 20.08.2018r. -  do 24.08.2018r. Nabór powtarzany będzie...

Nabór wniosków na organizację miejsc staży w miesiącu wrześniu 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy organizacji miejsc staży finansowanych ze środków : rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla...

Środki PFRON na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż posiada jeszcze środki PFRON na realizację takich zadań jak: Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – w wysokości 90.000 zł, Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,...

Wyświetlanie 21 - 30 z 221 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę