Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na organizację miejsc staży w miesiącu wrześniu 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy organizacji miejsc staży finansowanych ze środków : rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla...

Środki PFRON na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż posiada jeszcze środki PFRON na realizację takich zadań jak: Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – w wysokości 90.000 zł, Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,...

Zaproszenie do skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.    Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy: 20.000 zł Termin...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków na organizację miejsc staży

na podst. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265, oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160). ...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy ze środków rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach i nformuje, że pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym na  realizację programu aktywizacji...

Zaproszenie do skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.    Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy: 20.000 zł Termin...

Dzień Otwarty w ramach VIII Małopolskiego Dnia Uczenia 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach VIII Małopolskiego Dnia Uczenia się odbywającego się w dniach 8 do 10...

Nabór wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)" w ramach RPO WM Powiatowy Urząd Pracy...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „FIRMA+1”

   Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż nabór wniosków w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego został zakończony z powodu wyczerpania limitu...

Nabór na szkolenie grupowe pn.: „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy”

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat możliwości udziału w szkoleniu pn. „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy".   Kurs przeznaczony jest dla osób długotrwale bezrobotnych (tj....

Wyświetlanie 21 - 30 z 213 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę