Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Work@PL - Praca w Polsce

Zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, należące co najmniej do jednej z grup: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie średnie, z wyłączeniem szkół policealnych) do składania wniosków o przyznanie bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 zł.
Tylko u nas załatwisz formalności związane z uzyskaniem środków na podjęcie  działalności gospodarczej w ciągu zaledwie miesiąca.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV) RPO WM
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III) PO WER
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
woj. MAŁOPOLSKIE
powiat gorlicki
7381839541
491999440
(18) 353-55-20
(18) 353-63-07
(18) 353-55-20
krgo@praca.gov.pl
praca@pup.gorlice.pl
Skrytka ePUAP: /12050/SkrytkaESP
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę