Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zatrudnianie cudzoziemców

Informacja dotycząca zatrudniania i wynagradzania cudzoziemców na podstawie zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę