Newsletter - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Informacje dotyczące usługi newsletter

Newsletter umożliwia automatyczne otrzymywanie informacji zawartych w aktualnościach Urzędu. 
 

Zasady korzystania z usługi Newsletter

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne
 2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
 3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera
 4.  Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji.
  Można to zrobić przy każdej otrzymanej informacji w ramach usługi newsletter lub poprzez przesłanie na adres krgo@praca.gov.pl informacji o wycofaniu zgody na świadczenie usług w ramach newslettera.

Formularz rejestracyjny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO" Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje:
 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice.
 2. W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: dmach@pup.gorlice.pl, telefonicznie pod numerem (18)353-55-20 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu świadczenia usługi newsletter.
 4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będzie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera co będzie traktowane jako wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
 6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/ią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, niekompletne lub jeżeli przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem,  a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Urząd nie będzie wykorzystywał Pana/i danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę