Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Fundusze Europejskie - Unia Europejska

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2017r. – 31.12.2018r.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.

BUDŻET PROJEKTU:

ROK 2017 – 3 285 884,86 zł, w tym współfinansowanie z UE 3 019 399,60 zł
ROK 2018 – 2 934 784,44 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 696 773,42 zł

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach jako bezrobotne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 • są w wieku poniżej 30 roku życia tj. osoby do dnia ukończenia 30 roku życia,
 • mają ustalony profil pomocy I lub II,
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
 • nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.
klamra


tzw. młodzież NETT
 
UWAGA!
w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie w ramach projektu musi być udzielone w  ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie (skierowanie na konkretną formę  finansową).
Wsparciem w  ramach projektu planuje się objąć 655 osób (392 kobiety), w tym:
 • 150 osób długotrwale bezrobotnych (w tym w grupie zrekrutowanych uczestników projektu w wieku 25-29 lat osoby długotrwale bezrobotne będą stanowić min. 22,85%),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające co najwyżej średnie wykształcenie).

NA JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻE LICZYĆ UCZESTNIK PROJEKTU?

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
 • pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu,
 • poradnictwo zawodowe dla min. 234 osób bezrobotnych, w tym z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 85 bonów na zasiedlenie - w ramach którego można otrzymać 6 500 zł w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem   dotychczasowego zamieszkania,
 • 32 bony stażowe,
 • 456 staży zawodowych,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 82 osób bezrobotnych w wysokości do 20 000 zł.

KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

 • działania prowadzone będą przez cały okres realizacji projektu, aż do wyczerpania limitu środków finansowych i/lub skierowania maksymalnej określonej w ramach danej formy wsparcia liczby uczestników,
 • formy wsparcia udzielane będą w oparciu o sporządzone Indywidualne Plany Działania (w związku z powyższym nie ma możliwości uprzedniego podania szczegółowego harmonogramu działań z podaniem konkretnych terminów realizacji poszczególnych form wsparcia)
 • -nabory Wniosków dla pracodawców na staże oraz Wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane są na stronie internetowej w zakładce Rynek Pracy -> Aktualności

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ I GDZIE?

Prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie o bieżące śledzenie strony internetowej urzędu (w szczególności zakładki Rynek pracy -> Aktualności) oraz o utrzymywanie kontaktu z Doradcą klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych. 

Szczegółowe informacje na temat projektu można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, tel.: (18) 353 55 20, 353 63 07
 
Dane kontaktowe do osób, które udzielają informacji na temat realizowanego projektu Telefon Pokój
Koordynator projektu wew. 271 17
Staże wew. 270 18
Bony na zasiedlenie wew. 269 19
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wew. 267 21

oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce AKTUALNOŚCI
(ogłoszenia o naborach wniosków na poszczególne formy wsparcia)

Data modyfikacji: 09.08.2018
 
Załączniki
Regulamin rekrutacji (doc, 135 KB)
Aneks do regulaminu rekrutacji (docx, 65 KB)
Informacja o efektach projektu - styczeń 2017 (pdf, 146 KB)
Informacja o efektach projektu - luty 2017 (pdf, 749 KB)
Informacja o efektach projektu - marzec 2017 (pdf, 116 KB)
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2017 (pdf, 132 KB)
Informacja o efektach projektu - maj 2017 (pdf, 800 KB)
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2017 (pdf, 108 KB)
Informacja o efektach projektu - lipiec 2017 (pdf, 109 KB)
Informacja o efektach projektu - sierpień 2017 (pdf, 110 KB)
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2017 (pdf, 130 KB)
Informacja o efektach projektu - październik 2017 (pdf, 130 KB)
Informacja o efektach projektu - listopad 2017 (pdf, 130 KB)
Informacja o efektach projektu - grudzień 2017 (pdf, 129 KB)
Informacja o efektach projektu - styczeń 2018 (pdf, 130 KB)
Informacja o efektach projektu - luty 2018 (pdf, 728 KB)
Informacja o efektach projektu - marzec 2018 (pdf, 114 KB)
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2018 (pdf, 111 KB)
Informacja o efektach projektu - maj 2018 (pdf, 728 KB)
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2018 (pdf, 778 KB)
Informacja o efektach projektu - lipiec 2018 (pdf, 111 KB)
Informacja o efektach projektu - sierpień 2018 (pdf, 725 KB)
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2018 (pdf, 197 KB)
Informacja o efektach projektu - październik 2018 (pdf, 723 KB)
Informacja o efektach projektu - listopad 2018 (pdf, 112 KB)
Informacja o efektach projektu - grudzień 2018 (pdf, 111 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę