Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub  współfinansowanie działań na rzecz...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota refundacji : do 18.000 zł na jedno stanowisko pracy. Termin składania wniosków : od...

Nowa forma pomocy wspierająca pracodawców w zatrudnianiu osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców oraz przedsiębiorców do skorzystania z nowej  formy pomocy, w ramach której można ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.   Przedsiębiorca...

Pilnie poszukiwani: Operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie

Pilnie poszukiwani:   Operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie do pracy w Gorlicach Szukam Pracy     Pracodawca z...

Bon stażowy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - zaproszenie do składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego. Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu na okres 6 miesięcy u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez...

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje iż istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.   Adresaci wsparcia   Bony na zasiedlenie mogą zostać...

Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  zaprasza Pracodawców do składania wniosków:   1) o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych ; 2) o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+   1) Prace interwencyjne   O refundacje prac interwencyjnych mogą ubierać się:...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, dla których doradca klienta – opiekun osoby ustalił tę formę pomocy jako właściwą w przygotowanym...

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  PRACODAWCO! CHCESZ PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE TWOJE  I TWOICH PRACOWNIKÓW? SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ...

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane odbyciem stażu w Urzędzie do składania aplikacji (życiorys i list motywacyjny) – do dnia 20 stycznia 2016r. Stanowisko: pracownik biurowy Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku,...

Wyświetlanie 211 - 220 z 221 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę