Współpraca z instytucjami - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Współpraca z instytucjami

Wyświetlanie 1 - 10 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

  •   Badanie lokalnego rynku pracy
  •   Barometr zawodów
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r. Całkowita wartość projektu 340 000,00 zł w tym: finansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy): 340 000,00zł Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego. Małopolski Program Regionalny „Regeneracja...

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r. Całkowita wartość projektu 540 000,00 zł w tym: finansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy): 540 000,00zł Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego. Firma+1 jest programem, w którym pomoc w...

Projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VII)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę