Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)”
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV) RPO WM
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę