Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dodatkowe informacje na temat zwrotów kosztów zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w DPS

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę