Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

  •   Badanie lokalnego rynku pracy
  •   Barometr zawodów
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Nabór na bezpłatne szkolenie zawodowe pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG- 135”
Nabór na bezpłatne szkolenie zawodowe pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG- 135”

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Kurs spawania blach i rur...

Obrazek dla: Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i więcej
Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i więcej  realizowanych w ramach programu RPO...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)”

Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019– 1 680 702,74 zł , w tym współfinansowanie z UE 1 428 597,34 zł, ROK 2020– 51 914,63 zł , w tym...

Obrazek dla: Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób młodych do 29 roku życia
Zaproszenie do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób młodych do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób młodych do 29 roku życia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę