Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  •   Badanie lokalnego rynku pracy
  •   Barometr zawodów
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2020r. – 30.06.2021r.   CEL PROJEKTU: ...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)”

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)" Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy,  Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2020r. – 30.06.2021r. PLANOWANY BUDŻET PROJEKTU: ROK 2020 ...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)”

Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019– 1 680 702,74 zł , w tym współfinansowanie z UE 1 428 597,34 zł, ROK 2020– 51 914,63 zł , w tym...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.   BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł ROK 2020 – 367 058,27 zł, w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę