Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

  •   Badanie lokalnego rynku pracy
  •   Barometr zawodów
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt pn. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VII)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Obrazek dla: Projekt  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)”
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)”

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że w 2021 roku będzie realizował projekt pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)"...

Projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę