Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Badanie lokalnego rynku pracy
  •   Barometr zawodów
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.   BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł ROK...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV) RPO WM

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)"  Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2018r. – 30.06.2019r. BUDŻET PROJEKTU: ROK...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III) PO WER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2017r. – 31.12.2018r. CEL...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę