Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ponawia nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i  pracodawcy od 02.08.2017r. -  do 04.08.2017r.   Nabór...

Środki PFRON na 2017 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż posiada jeszcze środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku takich zadań jak:   Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni...

Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem narzędzia Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - lipiec 2017

Chcesz poznać swoje zainteresowania i preferencje zawodowe? Chcesz określić do jakiej pracy nadajesz się najbardziej? Skorzystaj z nowej usługi – badanie predyspozycji...

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów stażowych, szkoleniowych, wypłaconych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na postawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U...

Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem narzędzia Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - czerwiec 2017

Chcesz poznać swoje zainteresowania i preferencje zawodowe? Chcesz określić do jakiej pracy nadajesz się najbardziej? Skorzystaj z nowej usługi – badanie predyspozycji...

Zaproszenie do współpracy przy organizacji miejsc staży dla osób w wieku 30 lat i więcej realizowanych w ramach programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach  zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i więcej  realizowanych w ramach programu RPO WM  projekt ...

Nabór na szkolenie grupowe pn. „Operator koparki jednonaczyniowej do 25 t kl. III”

  Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu pozyskania informacji na temat możliwości udziału w szkoleniu pn. „Operator koparki jednonaczyniowej do 25 t kl. III" realizowanym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku  30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" ...

Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem narzędzia Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - maj 2017

Chcesz poznać swoje zainteresowania i preferencje zawodowe? Chcesz określić do jakiej pracy nadajesz się najbardziej? Skorzystaj z nowej usługi – badanie predyspozycji...

Wyświetlanie 1 - 10 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę