Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ponawia nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 25.09.2017r. - do 29.09.2017r.   Nabór powtarzany...

Nabór na szkolenie grupowe pn.: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135”

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu uzyskania informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „ Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 ".   Kurs przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, które: posiadają wykształcenie minimum podstawowe, dla...

Unieważnienie postępowania w sprawie wyłonienia Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia grupowego pn. „Grafika komputerowa I, II i III stopnia” ze środków FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż w dniu 08.09.217r. unieważnił postępowanie dotyczące wyboru instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia grupowego pn. „Grafika komputerowa I, II i III stopnia" z powodu wpływu oferty cenowej znacznie przekraczającej możliwości finansowe Urzędu.   Osoby bezrobotne,...

Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach przedłuża nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i  pracodawcy do 15.09.2017r.   Nabór powtarzany będzie...

Skorzystaj z usług doradztwa zawodowego, aby zaplanować swój rozwój zawodowy!

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza na spotkania informacyjne adresowane do osób szukających zatrudnienia i zainteresowanych nabyciem kwalifikacji potrzebnych...

Nabór wniosków dotyczących organizacji miejsc staży dla osób młodych do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy organizacji miejsc staży realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Wznowienie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje o wznowieniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji: 20.000 zł na jedno stanowisko pracy Termin składania wniosków : od 21.08.2017 r. do wyczerpania limitu miejsc Liczba miejsc : 7 ...

Nabór na szkolenie grupowe pn.: „Grafika komputerowa I, II i III stopnia"

Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu z doradcą klienta w celu uzyskania informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „ Grafika komputerowa I, II i III stopnia ".   Kurs przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, które: posiadają wykształcenie minimum średnie (preferowany kierunek...

Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem narzędzia Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - sierpień 2017

Chcesz poznać swoje zainteresowania i preferencje zawodowe? Chcesz określić do jakiej pracy nadajesz się najbardziej? Skorzystaj z nowej usługi – badanie predyspozycji...

Informacja w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy drogą elektroniczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach przypomina osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwości rejestracji elektronicznej. Od 27 maja 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012 r. w  sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz....

Wyświetlanie 1 - 10 z 129 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę