Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Informacja o zasadach organizacji robót publicznych w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż w 2018 roku istnieje możliwość organizacji robót publicznych tylko w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego Konserwator (roboty publiczne są organizowane na podstawie art. 57 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) .   ...

Planowany nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że w lutym 2018 roku będziemy aplikować o uzyskanie środków Unijnych na realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

Zaproszenie do współpracy przy organizacji miejsc staży (luty 2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza Organizatorów do współpracy przy organizacji miejsc  staży realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Skorzystaj z usług doradztwa zawodowego, aby zaplanować swój rozwój zawodowy! (luty 2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza na spotkania informacyjne adresowane do osób bezrobotnych zainteresowanych nabyciem kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy. ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 05.02.2018r. -  do 09.02.2018r. Nabór powtarzany będzie do...

Spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

PRACODAWCO CHCESZ PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE TWOJE  I TWOICH PRACOWNIKÓW? SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   ...

Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego dla Pracodawców

W ramach „Tygodnia z małopolskimi urzędami pracy" Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza na Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego dla Pracodawców   Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z indywidualnej informacji i konsultacji na temat: sytuacji na lokalnym...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (nabór wniosków - styczeń 2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.   O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, dla których doradca klienta – opiekun osoby ustalił tę formę pomocy jako właściwą w...

Nabór wniosków na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne   O szkolenia mogą ubiegać się osoby bezrobotne posiadające deklarację zatrudnienia bądź  oświadczenie  o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej, dla których jednocześnie doradca klienta –...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Nabór wniosków kierowany jest wyłącznie do osób do 30 roku życia,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 156 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę