Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na grupowe porady zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza na organizowane w styczniu 2019 r. grupowe porady zawodowe.   Nazwa: „METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY" Liczba miejsc: 10 Termin realizacji: 09.01.2019r.; od godz. 9-12 Adresaci: osoby  bezrobotne, nieposiadające umiejętności poruszania...

Zaproszenie na grupowe informacje zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza na organizowane w styczniu 2019 r. grupowe informacje zawodowe.   Nazwa: „AKTYWNY START NA RYNEK PRACY " Liczba miejsc: 10 Termin realizacji: 08.01.2019r.; od godz. 9-11 Adresaci: bezrobotni absolwenci do 30 roku życia   Zakres...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)" w ramach RPO WM Powiatowy Urząd Pracy...

Informacja o możliwości ubiegania się o bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje osoby bezrobotne do 30 roku życia o możliwości ubiegania się o bon na zasiedlenie - pomoc finansową w kwocie do 6500 zł. Wsparcie jest adresowane do osób mających zamiar podjąć zatrudnienie, inną pracę  zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w ramach priorytetów ustalonych na 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 28.11.2018r. -  do 30.11.2018r. w ramach uwolnionego...

Zakończenie naboru wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych ze...

Zaproszenie do skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.    Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy: 20.000 zł Termin...

Środki PFRON na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż posiada jeszcze środki PFRON na realizację takich zadań jak: Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – w wysokości 60.000 zł, Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej...

Zaproszenie na Dzień Otwarty

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu gorlickiego na Dzień Otwarty organizowany w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. ...

Nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy od 07.11.2018r. -  do 15.11.2018r. Nabór powtarzany będzie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 215 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę