Kontakt do pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Kontakt do pracowników

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko Anna Machowska
Telefon 18 353 55 20 wew. 256
Lokalizacja pokój 31a (3 piętro)

Pracownicy

Imię i nazwisko Telefon Lokalizacja
Elżbieta Szczepanik 18 353 55 20 wew. 255 pokój 31 (3 piętro)
Sylwia Sikora 18 353 55 20 wew. 255 pokój 31 (3 piętro)
Marek Rokita 18 353 55 20 wew. 259 pokój 28 (3 piętro)
Dawid Mach 18 353 55 20 wew. 259 pokój 28 (3 piętro)
Dominika Góra 18 353 55 20 wew. 200 pokój 33 (3 piętro)
Dorota Zielińska 18 353 55 20 wew. 278 pokój 4 (parter)

Wydział Programów Rynku Pracy

Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko Anna Kulczak
Telefon 18 352 28 78 wew. 273
Lokalizacja pokój 16 (3 piętro)

Pracownicy

Imię i nazwisko Zakres obowiązków Telefon Lokalizacja
Justyna Karp Bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, koordynacja projektów współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej 18 352 28 78
wew. 271
pokój 17
(3 piętro)
Urszula Chwalibóg Zwrot kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwrot kosztów dojazdu, roboty publiczne, programy regionalne, programy pilotażowe i specjalne, finansowanie opłat za postępowanie nostryfikacyjne 18 352 28 78
wew. 271
pokój 17
(3 piętro)
Wiesława Nowak Staże, bony stażowe, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne 18 352 28 78
wew. 270
pokój 18
(3 pietro)
Małgorzata Górska Szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 18 352 28 78
wew. 268
pokój 20
(3 piętro)
Karolina Kwarcińska Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, grant na telepracę, współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 18 352 28 78
wew. 268
pokój 20
(3 piętro)
Renata Lenartowicz Dotacje na działalność gospodarczą, refundacja składek ZUS 18 352 28 78
wew. 267
pokój 21
(3 piętro)
Dorota Żydło Prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie wynagrodzenia 50+, świadczenia aktywizacyjne 18 352 28 78
wew. 267
pokój 21
(3 piętro)

Wydział Usług Rynku Pracy

p.o. Naczelnika Wydziału

Imię i nazwisko Wioletta Gubała
Telefon 18 352 28 78 wew. 109
Lokalizacja pokój 15 (1 piętro)

Pracownicy

Imię i nazwisko Zakres obowiązków Telefon Lokalizacja
Tomasz Latasiewicz Doradca klienta - bezrobotni, których nazwiska zaczynają się na literę: C, I, W, Z, Ź 571-552-650 pokój 6
(1 piętro)
Arkadiusz Wąs Doradca klienta - bezrobotni, których nazwiska zaczynają się na literę: D, E, M, Ś, U 571-552-657 pokój 6
(1 piętro)
Monika Wojtanek Doradca klienta - bezrobotni, których nazwiska zaczynają się na literę: A, N, Ń, S, Y 571-552-653 pokój 7
(1 piętro)
Barbara Tajak Doradca klienta - bezrobotni, których nazwiska zaczynają się na literę: Ć, K, O, V, X 571-552-652 pokój 7
(1 piętro)
Karolina Swołkowicz Doradca klienta - bezrobotni, których nazwiska zaczynają się na literę: B, F, H, L, Ł, Ż 571-552-654 pokój 8
(1 piętro)
Bernadetta Wędrychowicz Doradca klienta - bezrobotni, których nazwiska zaczynają się na literę: G, Ó, R, T 571-552-651 pokój 8
(1 piętro)
Aneta Pałys Doradca klienta - bezrobotni, których nazwiska zaczynają się na literę: J, P
Obsługa  osób posiadających status poszukującego pracy z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności 
571-552-658 pokój 9
(1 pietro)
Katarzyna Igielska Realizacja usługi poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców 571-552-659 pokój 10
(1 piętro)
Aneta Ziółkowska Realizacja usługi poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców 571-552-659 pokój 11
(1 piętro)
Nina Radzik Zatrudnianie cudzoziemców,
EURES
Obsługa  osób posiadających status poszukującego pracy nieposiadających orzeczonego stopnia niepełnosprawności
18-353-28-78
wew. 102
pokój 12
(1 piętro)
Katarzyna Przybyłowicz Współpraca z pracodawcami zgłaszającymi oferty pracy
Zatrudnianie cudzoziemców
571-552-656 pokój 12
(1 piętro)
Grzegorz Lichoń Współpraca z pracodawcami zgłaszającymi oferty pracy 519-364-261 pokój 13
(1 piętro)
Maciej Guterch Współpraca z pracodawcami zgłaszającymi oferty pracy
Analizy rynku pracy
571-552-655 pokój 13
(1 piętro)

Referat Ewidencji i Świadczeń

Kierownik Referatu

Imię i nazwisko Katarzyna Wszołek
Telefon 18 352 19 99 wew. 266 lub 509-893-366
Lokalizacja pokój 22 (3 piętro)

Pracownicy

Imię i nazwisko Zakres obowiązków Telefon Lokalizacja
Iwona Głąb wydawanie decyzji o przyznaniu oraz utracie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku 18 352 19 99
wew. 266
pokój 22
(3 piętro)
Bożena Wójcik Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 18 352 19 99
wew. 252
pokój 23
(3 piętro)
Anna Gąsior Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 18 352 19 99
wew. 252
pokój 23
(3 piętro)
Bernadeta Majocha Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 18 352 19 99
wew. 276
pokój 24
(3 piętro)
Andrzej Jodłowski Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 18 352 19 99
wew. 276
pokój 24
(3 piętro)
Barbara Szydłowska Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 18 352 19 99
wew. 276
pokój 24
(3 piętro)
Anna Rafa Obsługa programu Płatnik, generowanie list wypłat świadczeń 18 352 19 99
wew. 269
pokój 19
(3 piętro)
Krzysztof Przybycień Wydawanie zaświadczeń 18 352 19 99
wew. 278
pokój 4
(parter)

Referat Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy

Imię i nazwisko Agnieszka Gorczyca
Telefon 18 353 55 20 wew. 260
Lokalizacja pokój 27 (3 piętro)

Pracownicy

Imię i nazwisko Telefon Lokalizacja
Ewa Rusin 18 353 55 20 wew. 261 pokój 26 (3 piętro)
Sabina Woźniak 18 353 55 20 wew. 261 pokój 26 (3 piętro)
Małgorzata Tarsa 18 353 55 20 wew. 262 pokój 25 (3 piętro)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę