Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Aktualności

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2020r. – 30.06.2021r.   CEL PROJEKTU: ...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)”

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)" Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy,  Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2020r. – 30.06.2021r. PLANOWANY BUDŻET PROJEKTU: ROK 2020 ...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)”

Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019– 1 680 702,74 zł , w tym współfinansowanie z UE 1 428 597,34 zł, ROK 2020– 51 914,63 zł , w tym...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.   BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł ROK 2020 – 367 058,27 zł, w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
email: praca@pup.gorlice.pl, krgo@praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP: /12050/SkrytkaESP


telefon: 18-353-55-20, 18-353-63-07, 18-352-28-78, 18-352-19-99


NIP: 7381839541
REGON: 491999440

Godziny pracy Urzedu: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30
Strony przyjmowane są w godzinach od 7:30 do 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę