Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Komunikat ws. organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz decyzją Starosty Gorlickiego informujemy, że do odwołania Urząd wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów. Obsługa interesantów możliwa jest drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pocztą tradycyjną.
Jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 18 353 -55-20, 18 353-63-07), będzie możliwy kontakt bezpośredni.

Możliwe będzie złożenie dokumentów kierowanych do urzędu do udostępnionego w tym celu pojemnika umieszczonego przy wejściu do budynku.

Wstrzymuje się nabór wniosków na wszystkie formy aktywizacji, podpisywanie wszelkich umów i wydawanie skierowań do pracy.

Do odwołania potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy odbywać się będzie w systemie telefonicznym. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście.
W przeddzień obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu (18-353-55-20, 18-353-63-07), e-maila (praca@pup.gorlice.pl lub krgo@praca.gov.pl), serwisu praca.gov.plplatformy e-PUAP, oraz pocztą tradycyjną na adres: 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18
 

Ważny komunikat

Rejestracja osób bezrobotnych


Informujemy, że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy możliwa jest wyłącznie drogą elektroniczną dostępną na stronie praca.gov.pl lub gorlice.praca.gov.pl (w zakładce rejestracja elektroniczna) przy użyciu: 
  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP.
Aktualnie nie ma możliwości rezerwacji wizyt. Złożenie formularza do rejestracji bez podpisu elektronicznego nie będzie uwzględnione.

Osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. W przypadku osób nie posiadających bankowości elektronicznej istnieje możliwość założenia profilu zaufanego na platformie Envelo Grupa Poczty Polskiej lub bezpośrednio we właściwej placówce pocztowej.

Ważne: Ten sposób rejestracji wymaga dołączenia czytelnych scanów lub zdjęć dokumentów dlatego, aby sprawnie dokonać rejestracji należy przygotować niezbędne dokumenty. Rejestracji nie dokona się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów.
 
Jeżeli osoba była wcześniej zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych osoby istniejących w ewidencji urzędu. Stąd osoby rejestrujące się po raz kolejny powinny dołączyć tylko te dokumenty, które nabyły po ostatnim wyrejestrowaniu z urzędu.
 
Jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Referatu Ewidencji i Świadczeń pod numerem tel. 18 353 -55-20, 18 353-63-07 wew. 266 będzie możliwy kontakt bezpośredni celem dokonania rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Szczegóły dotyczące przedłożenia przez Państwa niezbędnych dokumentów do rejestracji zostaną ustalone podczas przeprowadzonej rozmowy. Dokumenty do rejestracji osoba otrzyma na podany adres skrzynki pocztowej email, a w przypadku jej braku odbierze osobiście w urzędzie. Kompletne dokumenty należy złożyć do udostępnionego w tym celu pojemnika umieszczonego przy wejściu do budynku urzędu.  

Wydawanie zaświadczeń, wyrejestrowania, zgłoszenia

Wnioski o wydawanie zaświadczeń, zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, zgłoszenia podjęcia pracy, zgłoszenia rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej, wnioski o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej i inne (np. zmiana adresu, zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego) można złożyć poprzez:

Jak założyć profil zaufany - instrukcja

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2020r. – 30.06.2021r.   CEL PROJEKTU: ...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)”

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)" Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy,  Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2020r. – 30.06.2021r. PLANOWANY BUDŻET PROJEKTU: ROK 2020 ...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)”

Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019– 1 680 702,74 zł , w tym współfinansowanie z UE 1 428 597,34 zł, ROK 2020– 51 914,63 zł , w tym...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r. CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.   BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł ROK 2020 – 367 058,27 zł, w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
email: praca@pup.gorlice.pl, krgo@praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP: /12050/SkrytkaESP


telefon: 18-353-55-20, 18-353-63-07, 18-352-28-78, 18-352-19-99


NIP: 7381839541
REGON: 491999440

Godziny pracy Urzedu: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30
Strony przyjmowane są w godzinach od 7:30 do 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę